Phrases de présentation - 11 Terms

Term Translation
Zdravo, moje ime je Milica. Kako se ti zoveš ? Salut, mon nom est Milica. Comment tu t'appelles?
Ja sam Pera. Je suis Pera.
Izvini, ja sam Pera Petrović. Sin Nikole Petrovića. Excuse-moi, je suis Pera Petrović, le fils de Nikola Petrović.
A, pa ja poznajem tvog oca. Kako je on ? Ah, mais je connais ton père. Comment va-t-il ?
Odlično, hvala. Très bien, merci.
Pozdravićeš puno tvoje roditelje. Tu salueras bien tes parents.
Naravno. Bien-sûr.
Drago mi što sam te upoznala. Ravie de t'avoir rencontré.
I meni takođe, Milice. Moi de même, Milica.
Vidimo se, onda, uskoro. Alors, à très bientôt.
Biće mi zadovoljstvo. Avec plaisir.