Page 57 goodstuff workbook - 34 Terms

Term Translation
Cykelsadel Seat
Tvärs över Across
Jobbigt Tough
Uppfinna Invent
Döv Deaf
Kusligt Scary
Bära Wear
Hörapparat Hearing aid
Lära Teach
Knacka Tap
Axel Shoulder
Uppmärksamhet Attention
Medan (under tiden) While
Lära sig Learn
Plötsligt All of sudden
Lossna Come off
Funka Work
Trampa Pedal
Utan Without
Köra Ride
Stel Numb
Nerför Downhill
Tröttsam Tiring
Navkapsel Hub cap
Upp och nedvänd Uppside-down
Skål Bowl
Försiktig Careful
Glida av Slide off
Faktiskt Actually
(Större) väg Highway
Längst fram In the front
Gå i mål Finish
Skoja kid
Punktering Flat tire